VOG Aanvragen | Online Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen

Het gaat hier om de persoon van wie een VOG wordt verlangd en niet om een gemachtigde die een aanvraag doet voor een ander persoon. Het is belangrijk dat u in alle velden de juiste gegevens invult. Het e-mailadres is belangrijk, omdat de aanvraaglink hiernaar wordt gemaild door Dienst Justis.

Vul hier de naam en vestigingsplaats in van de instelling of organisatie die de VOG van u vraagt. Dit kan bijvoorbeeld een werkgever, uitzendbureau of overheidsinstelling zijn.

Waarvoor is de VOG nodig?
Doel aanvraag
U vraagt een verklaring aan voor lidmaatschap bij?
Geef aan waarvoor u de VOG nodig heeft. Het is belangrijk om aan te geven welke functie u gaat uitoefenen. Bijvoorbeeld Arts, Verzorgende IG, Bezorger, Directeur, Thuiszorg, Kinderopvang, etc.

Waarop moet u gescreend worden?
Specifiek Screeningsprofiel
Algemeen Screeningsprofiel
Uw werkgever geeft aan op welke aspecten u gescreend dient te worden. Weet u niet waarop u gescreend dient te worden, wij selecteren voor u de profielen aan de hand van onze expertise.

Nadat uw vog aanvraag is doorgezet naar Dienst Justis, vervalt uw herroepingsrecht.
Verwerkingskosten: € 10.00

Ideal