Belangrijke Disclaimer: Lees Onze Voorwaarden en Beleid

Disclaimer

Juistheid en volledigheid

De op deze website getoonde informatie is door VOGAPP met de nodige zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. VOGAPP verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door VOGAPP worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Aansprakelijkheid

VOGAPP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. VOGAPP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van VOGAPP opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel VOGAPP alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is VOGAPP niet aansprakelijk voor informatie en-/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Verwijzingen naar sites die niet door VOGAPP worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel VOGAPP uiterst selectief is ten aanzien van de business partners en de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en-/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door VOGAPP worden onderhouden wordt afgewezen.

VOGAPP kan besluiten om een business partner te verwijderen als haar dienstverlening niet voldoet aan de afspraken of wettelijke bepalingen.