Toegankelijkheid

 

Vogapp wil dat iedereen de informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we voortdurend aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid  van de site.

Toegankelijkheidsverklaring

Om vast te stellen of deze website voldoet aan alle toegankelijkheidseisen voert Vogapp periodiek een toegankelijkheidsonderzoek uit. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk toetsingsbureau. Zodra een onderzoek ik in uitgevoerd, wordt deze gepubliceerd op de website. Alle bevindingen uit het onderzoek zullen t.z.t. worden toegevoegd aan de verklaring. Naar aanleiding van het onderzoek zal deze website verder worden aangepast en verbeterd.

Contact

Komt u in de tussentijd een sitepagina tegen die niet toegankelijk is, en u daardoor hindert in het gebruik? Dan kunt u dit aan Vogapp melden. Gebruik hiervoor ons contactformulier.