VOG met Spoed Aanvragen: Procedure en Tijdslijnen Uitgelegd

 

Versnelde VOG-aanvraag

Wanneer en Hoe?

In bepaalde situaties is een snelle afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van essentieel belang. Dit geldt bijvoorstande bij adoptie, buitenlandse werkgelegenheid, benoemingen tot gedeputeerde of wethouder, en kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger. Op VOGAPP kunt u aangeven dat u een spoedprocedure wilt volgen. Justis zal dan binnen 5 werkdagen uw VOG afgeven en deze met reguliere post verzenden. Zo kunt u snel over de benodigde VOG beschikken voor uw belangrijke doeleinden.