De Geldigheidsduur van een VOG: Wat u Moet Weten

Geldigheid VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een waardevol document dat aantoont dat je op het moment van aanvraag geen strafbare feiten hebt begaan die een belemmering vormen voor de functie die je in de samenleving gaat uitoefenen. De geldigheidsduur van een VOG varieert en wordt meestal bepaald door de werkgever. Er zijn echter enkele wettelijke uitzonderingen waarbij de geldigheid wordt geregeld en periodieke vernieuwing vereist is. Hier zijn enkele belangrijke uitzonderingen:

Hoe lang is een VOG geldig in de kinderopvang? Als je in de kinderopvang werkt of daar regelmatig aanwezig bent, moet je ingeschreven staan in het personenregister kinderopvang. Je VOG mag niet ouder zijn dan twee maanden op het moment van inschrijving. Na inschrijving word je continu gescreend. Als er een strafbaar feit wordt gepleegd, volgt er een signaal naar de kinderopvang, en moet je een nieuwe VOG aanvragen om te bepalen of dit feit een belemmering vormt voor je werkzaamheden. Je mag niet in de kinderopvang werken totdat de nieuwe VOG is verstrekt.

Hoe lang is een VOG geldig in de zorg? In de zorgsector is periodieke vernieuwing van de VOG vereist, maar het exacte tijdsbestek is afhankelijk van de zorginstelling waar je werkt. Je werkgever zal bepalen wanneer een nieuwe VOG moet worden aangevraagd, samen met de bijbehorende screeningsprofielen.

Wanneer moet je een nieuwe VOG aanvragen? Als je twijfelt over wanneer je een nieuwe VOG moet aanvragen voor je huidige of nieuwe baan, volg dan de richtlijnen van je werkgever. Vaak bepaalt de werkgever de geldigheidsduur en vraagt om vernieuwing. Over het algemeen moet je een nieuwe VOG aanvragen als je werkzaamheden veranderen en het huidige screeningsprofiel niet meer overeenkomt, als je werkgever aangeeft dat vernieuwing nodig is, of wanneer je bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat.