Zo vraagt u een VOG aan zonder vast adres: Stappen en Informatie

VOG Aanvragen zonder BRP-Inschrijving: Instructies en Vereisten

Als u niet geregistreerd bent in de Basisregistratie Personen (BRP), geen Nederlands postadres heeft, of geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, kunt u nog steeds een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Hier zijn de stappen die u moet volgen om dit te doen:

Stap 1: Directe Aanvraag bij Justis U kunt de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, samen met de vereiste bijlagen (pdf-documenten), in één e-mail naar vog.np.rni@justis.nl. Zorg ervoor dat de e-mail niet meer dan één VOG-aanvraag per keer bevat.

Stap 2: Vereiste Documenten U moet de volgende documenten in pdf-formaat meesturen:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (alle 4 pagina's in PDF).
  • Als deel 2 van het aanvraagformulier niet is ondertekend, moet u een document bijvoegen waaruit blijkt waarvoor u de VOG nodig heeft.
  • Kopie van een geldig paspoort of ID-kaart (u kunt de KopieID-app gebruiken om uw identiteitsbewijs te kopiëren en identiteitsfraude te voorkomen).
  • Kopie van het betalingsbewijs van de kosten ad €41,35.

Stap 3: Betalingsgegevens De betaling van €41,35 kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL31 INGB 0705 0054 53 ten name van Justis/COVOG in Den Haag. Zorg ervoor dat de naam van de aanvrager in de betalingsomschrijving staat. Voor internationale overboekingen heeft u de BIC-code INGBNL2A en de adresgegevens van ING Bank N.V. nodig.

Belangrijk: Houd rekening met Bank Transferkosten Bij betalingen vanuit het buitenland kunnen banken transferkosten in rekening brengen. Deze kosten komen bovenop de VOG-kosten. Houd er rekening mee dat uw VOG-aanvraag alleen wordt verwerkt nadat Justis het volledige tarief (€41,35) heeft ontvangen.

Voor meer informatie, kunt u terecht op de website van Justis

Opmerking: Als u wel een adres in Nederland heeft, kunt u uw VOG aanvragen via vogapp.nl.