Welke Bronnen Gebruikt Justis bij de Beoordeling van een VOG-Aanvraag?

 

Bronnen Gebruikt door Justis bij de Beoordeling van VOG-Aanvragen

Justis maakt gebruik van diverse bronnen om vast te stellen of een persoon of organisatie eerder in aanraking is geweest met justitie. De kernbron is het Justitieel Documentatie Systeem, waarin misdrijven en overtredingen van zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn geregistreerd.

Deze registratie omvat zowel (onherroepelijke) veroordelingen als strafbeschikkingen, transacties, sepots en openstaande zaken. De Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens bepaalt welke gegevens worden opgenomen en hoe lang ze worden bewaard.

De bewaartermijn varieert afhankelijk van de aard van de overtreding en de ernst van de straf of veroordeling. Voor gedetailleerde informatie over bewaartermijnen kunt u terecht op de Justid-website.

Bovendien raadpleegt Justis in bepaalde gevallen politieregisters, het Openbaar Ministerie, de Reclassering en het European Criminal Record Information System (ECRIS). ECRIS koppelt de nationale strafregisters van EU-landen aan elkaar.